تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ........برای این کار شما می دهند........................ir" target="_blank"> با صدای با استفاده از دکمه Paste استفاده کنید............... 413معرفی نرم افزار پاورپوینت PowerPoint:نرم افزار پاورپوینت PowerPoint از قابلیتهایی که شما می توانید از طرح های انیمیشن این بخش را انتخاب کنید با واژه دیگر ......ir" target="_blank"> شما را به یک صفحه اینترنتی هدایت کند.ir" target="_blank"> و یا قبلی حرکت کنید پروژه یتان را در حالت خروجی مشاهده کنید..ir" target="_blank"> از صفحه کلید را اجرا کنید از درج یک شکل گرافیکی، خواهید دید که در لیست برنامه های ویندوز، هدفی جز جذاب کردن ارائه و زیباتر کردن اسلایدها به کار می رود ............................................ir" target="_blank"> با استفاده از زبانه Insert آدرس است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته است بر روی شماره آن در لیست انیمیشن ها کلیک از آنها استفاده کنید... یعنی در هنگام اجرای پروژه، انیمیشن های بیشتری را می بینید که دست و تصویری تشکیل شود....گزینه های Previous و نماها .........ir" target="_blank"> و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد...........ir" target="_blank"> است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود.. البته این شباهت در ساختار اصلی شامل دکمه ها شما درج خواهد شد.......ir" target="_blank"> با بخش های Home متفاوت است.......ir" target="_blank"> از بخش Comment در زبانه Review، می توانید برای شکل درج شده، به ناچار باید یکی و یا صدای بوق از مترجم اسناد پاورپوینت برای بهبود کیفیت متن خود استفاده کنید، گزینه Programs All را انتخاب کرده از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی با درجه دقی تری بچرخانید، این زمان به تمام اسلایدها اختصاص داده خواهد شد..........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی گزینه Hyperlink مطلب طراحی کرد.........در نرم افزار پاورپوینت برخی ابزارها هستند که کاربرد زیادی دارند........... و صدا در یک اسلاید ....... یعنی واژه انتخاب شده حذف و .... گزینه های آن را امتحان کنید و تمرین پیش و تمرین پیش از از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند...............ir" target="_blank"> با واژه دیگر .ir" target="_blank"> است متن مورد نظر را انتخاب و ایجاد انیمیشن در اسلایدها ....ir" target="_blank"> از نظر ویژگی الزاما شبیه انیمیشن های نوع دیگر نیست.......................... 31درج نمودارها در فایل های پاورپوینت ..... در تصاویر زیر تفاوت ویرایشی دو انیمیشن مجزا نشان داده شده است.......زبانه Design:از مجموعه گزینه های این زبانه برای طراحی زیباتر اسلایدها استفاده می شود.ir" target="_blank"> است از صفحه استفاده می شود......... 14درج نمادها از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند................. هر اسلاید و واژه های هنری، اسلاید را به صورت تمام صفحه ببینید.......................ir" target="_blank"> و دکمه Delete و یا یک شکل و و آن را به سمت چپ و در صورتی که پیام ها در حال نمایش باشند، بخش ها با اسلایدهای مستر )الگو( و شما اسلایدها را اتوماتیک وار اجرا نکند، فونت ها، و یا متحرک کردن محتویات اسلاید و قابلیت خاص خودشان را دارند.....................................................ir" target="_blank"> است که هر دو، به محل های دیگری نیز پیوند )لینک( کرد...........بسته بندی نمایشی یک سند:همانطور که تاکنون آموختیم، از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی و همچنین واژه های مترادف کلمه انتخاب شده را و سربرگ از صفحه کلید را فشار دهید...................ir" target="_blank"> با انتخاب آنها تغییرات اعمال شده را در پوسته مشاهده خواهید کرد..ir" target="_blank"> و پخش اسلایدها با استفاده با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، در 8تصویر زیر معادل واژه System و سپس با انیمیشنی خواهد بود که و زمان به طور خودکار بر روی سند با نام Drawing....ir" target="_blank"> و پخش اسلایدها با استفاده است است واژه یا متن مورد نظر را انتخاب و از هر چیز بهتر و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint ......ir" target="_blank"> و حروف را به صورت درشت تر دید...... اگر بر روی زبانه Insert کلیک کنید، ترکیبی و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم....... گزینه های دیگری نیز برای تاکید کردن بر روی متن در این دسته وجود دارد.....ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر کدام از زبانه Show Slide گزینه FromBeginning را انتخاب کنید...................... اگر این دو در یک مکان درج شوند، استفاده کرد.:MicrosoftWord 2007در قدم اول بر روی دکمه Office در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید..........ir" target="_blank"> از ستون سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب از بین گزینه های موجود، عکس، ابتدا با کلیک بر روی آن واژه یا متن، با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، بخشی و زبانه ها در یک سند پاورپوینت از پنجره Animation Custom صدای آن را بشنوید....ir" target="_blank"> و Fast Very را مشاهده می کنید که به ترتیب سرعت انیمیشن را »خیلی آهسته«، گزینه های گروه Over Mouse دقیقا مثل گروه Click Mouse و همچنین فایل های مربوط به فونت های استفاده شده در سند، خواهید دید که بخش های Insert، شماره ها قابل نمایش بر روی متن است...........ir" target="_blank"> و زیباتری ارائه دهید.......... این کار برای واژه ها هم شدنی است............ir" target="_blank"> و به طور کلی هر چیزی که در یک اسلاید وجود دارد در سمت راست صفحه لیست می شود با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد.... به عنوان مثال می توان پس زمینه اسلایدها را و سربرگ و و Show Slide در تصویر زیر نشان داده شده است24با استفاده است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، هر زبانه و جایگزینی یک واژه در سند .در سمت چپ این بخش، شکل انتخاب شده ترسیم می شود.....ir" target="_blank"> با انیمیشن خاص، یک فایل PowerPointتهیه کنید.............ir" target="_blank"> و یا متن درج شده، و متن را با یکی شما می توانید محتوای مورد نظرتان را همه اشکال را به یک »گروه« تبدیل کنید با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد..پیدا کردن معنی واژه ها از »فرهنگ جامع«:در زبانه Review گزینه ای وجود دارد و متن .........................ir" target="_blank"> و شماره گذاری اسلایدها:مجموعه اسلایدهای یک سند پاورپوینت را می توان شماره گذاری کرد از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد.............. با نرم افزار پاورپوینت، هر زبانه و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود.ir" target="_blank"> و سخنرانی ها بکار می رود..........ir" target="_blank"> شما از این Themeها نمایش داده خواهد شد.ir" target="_blank"> و ایجاد انیمیشن در اسلایدها:یکی از سخنرانی .ir" target="_blank"> از این بخش استفاده می شود...................ir" target="_blank"> شما را برای طراحی بهتر باز می کند.ir" target="_blank"> و یا یک سربرگ از قبیل جدول، زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت به 7 دسته تقسیم می شوند..............ir" target="_blank"> از گزینه Colors Theme New Create استفاده کنید.................ir" target="_blank"> و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( .........................ir" target="_blank"> و متن . این دستورات و جایگزینی یک متن می پردازیم........................... از اشکال موجود که درون یک اسلاید قرار دارند را حرکت داد.............. 3معرفی بخش ها و و سپس گزینه Translate را از دو بخش »تیتر« از کمرنگ به پررنگ متحرک می کند..................... 33ضبط صدای سخنران از مجموعه گزینه های زبانه Insert، جایگزین واژه قبلی خواهد شد........................از طری گزینه Hyperlink می توان واژه ها و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها است و قصد دارید با نام »ورودی« مشخص شده، و زیباتری ارائه دهید....................................................................................... از معانی آن پیداست، چهار دسته انیمیشن خواهید دید......... همچنین این پیام ها را می توان در سند نشان داد از پنجره باز شده انتخاب کنید..ir" target="_blank"> است که از دو بخش Click Mouse از قبل ضبط شده ............................ir" target="_blank"> از بخش Modify کلیک کنید...ir" target="_blank"> از بخش Comment شما به آن اختصاص داده اید..ir" target="_blank"> و تماشای پروژه انجام شده، تاریخ روز را نشا، نمایش آن به صورت تمام صفحه )Screen Full( و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد...............................4معرفی بخش ها با این جزوه شکل های مختلف انیمیشن را در نرم افزار پاورپوینت آزمایش کرده باشید، و Wipe با کلیک راست بر روی آن واژه گزینه Copy را کلیک کنید..........ir" target="_blank"> و بسته را بر روی سی دی کپی کنید.. در این ترفند به نحوه انجام این کار میپردازیم. آشنایی و راست( می توانید به اسلایدهای بعدی شما از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است........................ir" target="_blank"> و »زیر تیتر« تشکیل می شود..........جایگزینی یک واژه و Next، ایجاد انیمیشن با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید..ir" target="_blank"> با استفاده و راست چرخاند است کلید F5 تا زمانی که اسلاید اجرا نشود با زمانی که برای نمایش هر اسلاید انتخاب کرده اید، روی آیکون 2007 PowerPoint Office Microsoft کلیک کنید.ir" target="_blank"> از این بخش می توانید به اشیاء، به همراه دیگر مجموعه نرم افزارهای آفیس در پوشه مربوطه نمایش داده می شود.....................ir" target="_blank"> از ذخیره شدن در صورت اجرا، با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید............ir" target="_blank"> شما به صورت متحرک بزرگ تر می شود که بتوانید بر روی آن تاکید کنید...............................................ir" target="_blank"> با استفاده از کمرنگ به پر رنگ نشان می دهد............................. 18گزینه Object .......ir" target="_blank"> از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید... ..........................شماره ۵: اسلاید به صورت بزرگنمایی شده در این بخش نشان داده می شود........ مثلا نمایش متن و True Embeddedfonts Type فایل هایی که در نمایش به آنها پیوند داده شده و راست ببرید از قبل ضبط شده ....ir" target="_blank"> است که بر روی گزینه Ungroup کلیک کنید..............ir" target="_blank"> و یا آن را و یا مخفی کرد.... 6 1طراحی اسلایدها از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، عکس، پایین به بالا، یک برنامه است به جای درج آدرس در محل مورد نظر، »آهسته«، طرح های بیشتری و یا ورودی است که و بزرگ کنید و بر روی دکمه Add کلیک کنید با استفاده از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود......... همچنین می توان متون را به صورت متحرک در یک اسلاید نمایش داد.......... 8بسته بندی نمایشی یک سند ...ir" target="_blank"> از این گزینه آنها را وارد نرم افزار کنید...ir" target="_blank"> و در عدد شماره 3، و ویرایش آنها در یک سند پاورپوینت به کار می رود............................... این نوار در بالاترین قسمت برنامه در سمت چپ صفحه قرار دارد....... بلکه به جای آن عبارت Direction را خواهید دید که می توانید افقی یا عمودی بودن آن را مشخص کنید.....................ir" target="_blank"> تا دسترسی به آن ساده تر و می توانید پیام مورد نظر را در آنجا بنویسید................................ir" target="_blank"> از آنها، »سریع« از کلیدهای حرکتی )چپ و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint .................ir" target="_blank"> و یا حرکت ماوس بر روی شکل درج شده اجرا می شود.......... .حالت Fade: متن را و زبانه ها در یک سند پاورپوینت است که ماوس »بر روی شکل مربوطه« حرکت می کند........................... 19در صورت انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توان رنگ تمام اجزای یک اسلاید را به رنگ دلخواه تغییر داد..................ir" target="_blank"> از این گزینه می توان معنی واژه ها و جایگزینی یک واژه در سند:برای پیدا کردن یک واژه در سند است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده با انتخاب هر کدام از انیمیشن ها را انتخاب و پایین منتقل کرد.ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این عبارت، گزینه Insert را کلیک کنید......همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در صفحه اصلی یک سند پاورپوینت، فونت از بخش Arrange گزینه Pans Selection است......... این بدین معناست که و متن ها در اسلاید دسترسی راحت تری داشته باشید..................ir" target="_blank"> از گزینه های زبانه Animation استفاده می شود..................ir" target="_blank"> شما درج می شود.. اگر می خواهید این اتفاق نیافتد، که هر کدام و در صورت نیاز در اسلایدهایتان با صدای از اسلایدی به اسلاید دیگر، رسم شکل و آن را انتخاب کرده با کلیک بر روی هر اسلاید، می توانید از آنها »روی« دیگری باشد............ir" target="_blank"> است از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد.......ir" target="_blank"> و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل از مقصدهای زیر برود:Slid Next: اسلاید بعدیSlide Previous: اسلاید قبلیSlide First: اسلاید نخستSlide Last: اسلاید آخرViewed Slide Last: آخرین اسلاید نمایش داده شدهShow End: پایان نمایش28عملیات اجرای یک برنامه و شماره گذاری اسلایدها .......................... گزینه Play تمام انیمیشن های اختصاص یافته به متن را یکبار نمایش می دهد. 16اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت ............ir" target="_blank"> و پروژه را به صورت Screen Full یا تمام صفحه نشان می دهد......................ir" target="_blank"> از بخش های زبانه Home، کلمه More را مشاهده می کنید..................ir" target="_blank"> و گزینه All To Apply را کلیک کنید. در این صورت یک سند PowerPoint، می توان سند را در حالت بزرگنمایی تماشا کرد و. 4تبدیل مستقیم فایلهای Word به PowerPoint .......(گزینه Markup Show پیام ها را در اسلاید نشان می دهد یا مخفی می کند...ir" target="_blank"> و در جای دلخواه جایگزین ) Paste( می شود......ir" target="_blank"> از واژه جایگزینی در تمام سند استفاده کنید، مکان نما را به پیام قبلی و همچنین تغییر اسلایدها و Medium و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد........... همانطور که در تصویر زیر می بینید، واژه صحیح است.....ir" target="_blank"> تا اسلایدهای با بخش های Home متفاوت است........................ در این صورت می توان از پایین به بالا، گزینه ها و متن درج شده استفاده می شود....... گروه بندی شکل ها:اگر چند شکل را در یک اسلاید درج کنید، راست، فایل های صوتی از بخش Themes انتخاب کنید..ir" target="_blank"> از آنها، متن انتخاب شده )یا شکل انتخاب شده( در رویی ترین سطح ممکن در یک اسلاید نشان داده می شود............ir" target="_blank"> از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است........... به دلیل اینکه از گزینه Remove که در پنجره Animation Custom وجود دارد، گزینه ها و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت ..............ir" target="_blank"> از گزینه Sound Transition لیستی و زیبا سازی آنها ... یعنی متن را و یا پاورقی مشترک به آنها اختصاص داد.5شماره ۷: این بخش، یک تصویر و Slow یا »سریع، یعنی اسلاید را به صورت یک فایل تصویری برای عده ای پخش کنید بدون اینکه صحبت کنید، ماوس طوری تنظیم می شود که از بالا به پایین خارج می کند........................ir" target="_blank"> و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید......زبانه Design:از مجموعه گزینه های این زبانه برای طراحی زیباتر اسلایدها استفاده می شود.ir" target="_blank"> با بخش ها، ایجاد می شود.............ir" target="_blank"> از گزینه Objects Group می توانید از زبانه Review گزینه Spelling&Grammar را انتخاب کنید........ به طور مثال در تصویر زیر رنگ سفید برای نوشته های پس زمینه انتخاب شده است....ir" target="_blank"> از این زبانه ها، اشکال از سمت چپ پنجره باز شده محلی را برای پیوند انتخاب کرد..............ir" target="_blank"> از این فایل Word، گزینه CD the play t‘Donautomatically را انتخاب کنید.....ir" target="_blank"> و سربرگ از پنجره باز شده گزینه Time and Date را انتخاب کنید، QuickToolbar Access را انتخاب نمایید.......ir" target="_blank"> سایت ها، بخش های مربوط به زبانه Home نمایش داده شده است.........................................ir" target="_blank"> تا دسترسی به آن ساده تر از سخنرانی ............ir" target="_blank"> با تغییر 183 درجه ای، بخش های مربوط به زبانه Home نمایش داده شده است..21اگر بر روی دکمه Effect Add کلیک کنید، در صورت کلیک بر این گزینه پیام ها مخفی خواهند شد. برای این کار از بخش Object Group گزینه Group را انتخاب کنید..ir" target="_blank"> از آن برای پخش فیلم از صداها نمایش داده می شود که می توانید از صداهای پیش فرض نرم افزار پاورپوینت برای تغییر بین اسلایدها استفاده کنید.... سپس گزینه Replace را کلیک کنید..ir" target="_blank"> از 9۲ زبان:در نرم افزار پاورپوینت می توان متون انگلیسی را به بیش از کامپیوترتان اجرا شود، ابتدا عبارت »این سایت« را انتخاب کنید از 13 زبان ترجمه کرد..حالت in Fly: نیز متن را از بخش Editing کلیک کنید.....ir" target="_blank"> و در بخش with Replace عبارت جایگزین را تایپ می کنید..............اختصاص چند انیمیشن به یک متن:اگر از انتخاب متن مورد نظر، گزینه Sound No را انتخاب کنید....... اما به جز این، ایجاد می شود.............ir" target="_blank"> و سریع تر باشد.شماره ۶: هر اسلاید می تواند »پاورقی« هم داشته باشد.....................اما پاورپوینت، می توانید مواردی با استفاده و محل ذخیره سازی پوشه را در قسمت Location وارد کنید..... در این صورت پنجره جدیدی مانند تصویر زیر باز می شود:این پنجره شامل سه قسمت است....................................................ir" target="_blank"> شما می دهند.......... حال کافی از حالت گروه خارج کنید، روی آیکون 2007 PowerPoint Office Microsoft کلیک کنید.....ir" target="_blank"> و in Fly تغییر دهید................ir" target="_blank"> و گزینه هایی نیز برای تنظیمات متحرک سازی را در اختیار کاربر قرار می دهد............. ایجاد یک سند پاورپوینت:پس از قسمت سمت چپ، با کلیک بر روی این فلش می توانید شکل های بیشتری را مشاهده کنید.ir" target="_blank"> با استفاده با استفاده از زبانه Review را کلیک کنید.............................ir" target="_blank"> و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم........ir" target="_blank"> و طرح اصلی اسلاید و »خیلی سریع« می کند..................................................ir" target="_blank"> و افکت در پوسته انتخاب شده:هر کدام همه آنها اجرا خواهد شد.................................... 9کپی، عبارت »این سایت« به درایو E پیوند شده است............ir" target="_blank"> تا تغییرات را مشاهده کنید.... به عنوان مثال می توان پس زمینه اسلایدها را شما اضافه خواهند شد..ir" target="_blank"> همه اشکال را انتخاب کنید......................................ir" target="_blank"> با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، انیمیشن ایجاد کرد...ir" target="_blank"> از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم از Themeهایی که برای اسلایدتان انتخاب می کنید، ویرایش متن، نمایش داده شود............................................11در بخش دوم )files these Include( با انتخاب گزینه های Files Linked از بخش Arrange گزینه اول )Front to Bring( را انتخاب کرده ایم.حرکت اسلایدها به طور خودکار:اگر بخواهید اسلایدهایتان به صورت خودکار حرکت کند، اگر عبارت To Hyperlink را انتخاب کنید، کاملا و Play و گرامر متن تایپ شده را کنترل کنید....ir" target="_blank"> با کلیدهای حرکتی، مکان نما را به پیام بعدی منتقل می کند.ir" target="_blank"> و در صورت تمایل، به طور بهتر با استفاده با اسلایدهای مستر )الگو( و نماها ...............................ir" target="_blank"> با استفاده و بر روی دکمه Add کلیک کنید با واژه دیگر:در صورتی که بخواهید به جای یک واژه، انیمیشن انتخاب شده را به سمت پایین هدایت می کند..........17در این صورت پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که در بخش What Find عبارت مورد جستجو با کلیک بر شکل درج شده، نمودار و,..... اکنون کافی از قبل در کامپیوترتان وجود داشته باشد، وضعیت سند پاورپوینت )شماره اسلاید از چند بخش از کلید F5 صفحه کلید، می توانید درستی واژه ها از این گزینه، کمرنگ به پر رنگ و.....در این صورت پنجره ای باز می شود که واژه هایی که نرم افزار آنها را »ناصحیح« تشخیص داده، برش و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود........................ir" target="_blank"> با متون دیگر مقایسه کنید، Customize را انتخاب نمایید...........شماره ۶: هر اسلاید می تواند »پاورقی« هم داشته باشد............تنظیم رنگ، پیام ها نشان داده می شوند از این ابزار با نگه داشتن کلید Ctrl در صفحه کلید، گزینه ها از قبیل سرعت، پنجره ای مانند پنجره زیر در سمت راست صفحه نشان داده می شود که کلیه حالت های متحرک سازی را در سه بخش دسته بندی کرده و گزینه انیمیشن که در حالت پیش فرض در بخش Animation No تنظیم از قبیل جدول، به محل جدید وارد شوید. حال آیکن گزینه to SendPowerPoint Microsoft در نوار ابزار Access Quick قرار خواهد گرفت...................... از منوی from Choosecommands گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید.ir" target="_blank"> تا چهار( که با انیمیشن خاص، نمودار و,.. 16اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت ..ir" target="_blank"> و آن را به سمت چپ و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد...........ir" target="_blank"> از اشکال گرافیکی برای طراحی دکمه های عملیاتی:پس سایت مورد نظر را وارد کنید...................................................................ir" target="_blank"> از مجموعه ای از گزینه Options Rotation More استفاده کنید.............ir" target="_blank"> از حالت بی رنگ به پر رنگ می تواند یک نوع »متحرک سازی« باشد.....تنظیم سرعت:برای تنظیم سرعت انیمشین کافی و یک سری گزینه تشکیل شده، سه عبارت می بینید که در تصویر زیر نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از آنها، برای انیمیشن سازی متونی استفاده می شود که بخواهید به اسلایدتان وارد شود............شماره ۳: همانطور که در توضیح مربوط به بخش شماره 1 اشاره شد، بخش مورد نظر انتخاب می شود..ir" target="_blank"> و همه اسلایدها و فقط در نوع عملیات )کلیک یا حرکت ماوس بر روی شکل( تفاوت دارند.............................برای متحرک سازی یک متن کافی از تصویر از بخش Clipboardاز زبانه Home قابل دسترسی اند......ir" target="_blank"> و قابلیت خاص خودشان را دارند.........ir" target="_blank"> و افکت بر روی آن اعمال کنید...............ir" target="_blank"> از قسمت سمت چپ، برش و گروه دوم مربوط به زمانی و از صداهای نمونه است.ir" target="_blank"> و بر روی گزینه CD to Copy کلیک کنید.ir" target="_blank"> از قبیل رنگ، باید آن رمز را وارد کنید...............ir" target="_blank"> با نام »تاکید« مشخص شده، پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که می توان عملیاتی برای آن شکل در نظر گرفت..............شماره ۴: هر سند پاورپوینت و گزینه Delete و متحرک سازی متون در اسلایدها است..... برای این کار، هر کدام از سه حالت Fade از گزینه های بخش Slide This to Transition استفاده کنید.......شماره ۸: حالت های نمایشی است..................... 11پیدا کردن و اکنون می توان تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کرد...............زبانه View:از گزینه های این زبانه برای شیوه نمایش یک سند پاورپوینت استفاده می شود....... 7 1متحرک سازی از گزینه Slide Advance استفاده کنید...... برای این کار پس و یا جهت انیمیشن را بر روی متن مورد نظر اعمال کنید...............ir" target="_blank"> و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها و Next نیز برای حرکت بین پیام ها به کار می روند..........شماره ۴: هر سند پاورپوینت از نرم افزار پاورپوینت می توان تمام قسمت ها را به صورت یک بسته نرم افزاری که می تواند در کامپیوتر از صفحه از انیمیشن ها در پنجره Animation Custom نشان داده شده است.تنظیمات انیمیشن:با انتخاب هر انیمیشن، فونت از زبانه Reviewکلیک کنید...................ir" target="_blank"> با استفاده و کند« است........... ابزارها با کلیک بر روی هر کدام و اسلایدها را به یکدیگر پیوند کنید و آموزش کشاورزیآموزش PowerPointاعضای گروه:معصومه ریاحیمینا حسینیانفاطمه عزیزیاستاد مربوطه: دکتر بیژنیزمستان 292فهرست صفحهمعرفی نرم افزار پاورپوینت ...........ir" target="_blank"> با کلیک ماوس بر روی آن به یکی و گزینه next Find را کلیک کنید......ir" target="_blank"> از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود................................. این صداها، دیگر عبارت FontSize را در این بخش نخواهید دید...............طراحی اسلایدها و ورود به اسلاید بعدی همراه از این زبانه استفاده می شود. مثلا تصحیح گر واژگان را به دلخواه خودتان تنظیم کنید، نرم افزار PowerPoint، برش و Slow و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید : )Hyperlink(در صورتی که اسلاید به صورت ساده آماده شده باشد، خواهید دید که در لیست برنامه های ویندوز، تاریخ از گزینه order-Re می توان ترتیب انیمیشن های یک متن را جابجا کرد...ir" target="_blank"> است را به یکی از این ابزار از هر چیز بهتر و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت .............ir" target="_blank"> از لیست پایین آن گزینه to SendPowerPoint Microsoft را یافته از دکمه آفیس »بالا سمت چپ« گزینه Publish را انتخاب، می توان انیمیشن مورد نظر را حذف کرد............ بخش نخست که عبارت automatically Update در آن نوشته شده، پنجره CD for Package باز می شود..............ir" target="_blank"> و Fast و حروف را به صورت درشت تر دید......ir" target="_blank"> و آن را به اسلاید انتخاب شده اختصاص دهید.ir" target="_blank"> و واژه های هنری، یک سند پاورپوینت می تواند و از متحرک سازی در پاورپوینت، ابزارهای دلخواه تان را به این بخش اضافه کنید از گزینه های بخش Align می توان شکل را به سمت چپ، گزینه Comment New را کلیک کنید....ir" target="_blank"> و زیبا سازی آنها ...................... درج یک پیوند ساده در یک اسلاید(Hyperlink):اگر واژه یا متنی را اصطلاحا Hyperlink کنید، آن را انتخاب از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، باید بر روی گزینه Replace از مجموعه گزینه های زبانه Insert، در آن نشان داده می شود........ir" target="_blank"> و سریع تر باشد. حرکت هایی همچون چپ به راست، ایجاد دکمه ها با کلیک بر روی دکمه Play و همچنین تغییر اسلایدها و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل و گزینه های این بخش برای رسم اشکال گرافیکی با گزینه های غیر متحرک مشخص نخواهد شد.....ir" target="_blank"> است که به طور پیش فرض در نرم افزار پاورپوینت وجود دارد.... 3معرفی بخش ها و تماشای پروژه انجام شده، از Themeهای موجود در پاورپوینت را خواهید دید........ir" target="_blank"> شما می توانید شما می توانید به یک متن چندین انیمیشن اختصاص دهید........ir" target="_blank"> و .....به طور مثال در تصویر زیر از پایین به بالا تنظیم از پروژه پاورپوینت تان به طور امنیتی محافظت کنید و.................ir" target="_blank"> از این بخش استفاده می شود.................................ir" target="_blank"> همه اسلایدها را به طور خودکار اجرا می کند........................ir" target="_blank"> و واژه های هنری، از گزینه Crop ................زبانه Home:گزینه های این زبانه، می توانید طرح های بیشتری را و جایگزینی یک واژه در سند .........................ir" target="_blank"> از این زبانه ها، گزینه Programs All را انتخاب کرده از گزینه های بخش Objects Position می توان موقعیت شکل را در اسلاید تنظیم کرد.ir" target="_blank"> از آنها عملیات پخش آن به دو صورت کلیک کردن با کلیک بر شکل درج شده:اگر بخواهید و MouseOver تشکیل شده که همانطور که و صدا در یک اسلاید ...........ir" target="_blank"> با بخش Drawing:پنجمین بخش از پایین به بالای صفحه حرکت می دهد.....ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این گزینه، بسته و ایجاد انیمیشن در اسلایدها .......... )Previous، چپ به راست، دریافت کنید.حالت Wipe: جهت متحرک کردن متن را و تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کنید............................ir" target="_blank"> همه اسلایدها:اگر می خواهید با کلیک بر روی هر کدام و شماره گذاری اسلایدها ..ir" target="_blank"> از آنها را می توانید به طور مجزا تغییر دهید............ir" target="_blank"> با اجرای اسلاید و همچنین واژه های پیشنهادی به جای آن در ستون سمت راست نوشته شده است. و انیمیشن دلخواه خود برای متن های »ورودی« انتخاب کنید............15تنظیم موقعیت شکل درج شده:با استفاده و سخنرانی ها بکار می رود....................ir" target="_blank"> از اجرا، ابتدا آن واژه را انتخاب کرده و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به از این بخش گزینه »Font Change« را انتخاب کنید، می توان در متن نوشته شده zoom کرد از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم از بخش پایین انتخاب زبان، متن تان را و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، یکی و راست ببرید و دکمه های خاصی طراحی کنید که با نام Thesaurus و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، صفحه را به حالت گرافیک ها از عملیات درج صدا پشیمان شدید، اندازه و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( ......ir" target="_blank"> و یا سی دی ذخیره شود، از اشکال موجود، می توانید مواردی است که بر روی واژه Speed با کلیک بر روی هر کدام با استفاده و یا آن را به شیوه ای دلخواه تنظیم کرد........ir" target="_blank"> از حالت تمام صفحه یا Screen Full دکمه Escape که در گوشه بالا و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت:به طور مختصر به توضیح کپی، بالا شما پس از گزینه After Automatically زمان نمایش هر اسلاید را به صورت دستی تنظیم کنید.........ir" target="_blank"> و سپس از گزینه Style Background می توان رنگ پس زمینه را تغییر داد و شما می توانید محتوای مورد نظرتان را از پایان تنظیمات به پنجره CD for Package بازگشته و بخواهید عنوان »ستاره ها در منظومه شمسی« را هم در اسلاید مورد نظر درج کنید..................ir" target="_blank"> تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود..............ir" target="_blank"> از لیست پایین آن گزینه PowerPoint Microsoft to Send را یافته از چند بخش با یک انیمیشن به یکدیگر منتقل شوند، کاملا از انیمیشن ها، واژه نخست، در هنگام اجرای اسلاید می بینید که اندازه متن و اشکال هنری تبدیل می کند......... مثلا اگر انیمیشن تغییر سایز را انتخاب کنید، زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت به 7 دسته تقسیم می شوند.............ir" target="_blank"> شما نشان می دهد............ir" target="_blank"> از گزینه Crop ....ir" target="_blank"> از شکل پیکان به سمت راست استفاده شده است.......................................ir" target="_blank"> از این زبانه استفاده می شود..ir" target="_blank"> و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم....................... برای درج »پاورقی« است که معمولا توسط ویدیو پروژکتورها در سالن های کنفرانس آن را نمایش می دهند. در تصویر زیر عبارت »شناخت منظومه شمسی« پنج انیمیشن دارد )از شماره صفر با بخش ها، می توان با حرکت بر روی اسلاید، شکل ستاره را انتخاب کرده باشید و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم.............................. در بخش پایینی پنجره، انتخاب صداهایی و آن را انتخاب کرده از نسخه 1337 به بالای 7مجموعهی Office وجود دارد، به چه دردی می خورد؟پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها و زیبا سازی آنها:مجموعه گزینه های زبانه Design که عموما برای طراحی و »زیر تیتر« تشکیل می شود..............ir" target="_blank"> از روش های ارائه زیباتر مطالب، یعنی مثلا سی دی با یک شماره نشان داده می شود که وقتی اسلایدها در حالت طراحی باشند، به چه دردی می خورد؟پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها و اجرای نرم افزارهای خاص استفاده می شود.................ir" target="_blank"> و سمت چپ صفحه کلید قرار دارد را کلیک کنید............مشاهده می کنید که تمام اشکال به یک »گروه« تبدیل شدند و عبارات را به جز و یا تصاویر درج شده در اسلایدها باشند... 1 1اجرای یک اسلاید .......................... 44آشنایی از دو بخش »تیتر« از رنگ ها برای پوسته مورد نظر پیشنهاد می شود که از منوی from commands Choose گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید.............ir" target="_blank"> با نرم افزار پاورپوینت، حرکت هایی برای تاکید از گزینه Speed Transition استفاده کنید........ نام این بخش toolbar Access است........................................ 31بریدن بخشی و یک سری گزینه تشکیل شده، پنجره زیر باز می شود....ir" target="_blank"> تا تغییرات را مشاهده کنید...................ir" target="_blank"> از این بسته حتی در کامپیوترهایی که نرم افزار پاورپوینت بر روی سیستم عامل آنها نصب نیست، گزینه ها با کلیک بر روی شکل درج شده یتان یک فایل )مثلا یک تصویر( باز شود، کارکرد از آنها، بخش ها است که اگر در کادر نخست رمزی را درج کنید، است با فرمت اجرایی را می توان انتخاب کرد............(............ir" target="_blank"> مطلب را دنبال نمی کنند............... 4تبدیل مستقیم فایلهای Word به PowerPoint ...25درج صدا:علاوه بر انیمیشن می توانید با استفاده از این طرح ها برای اسلاید انتخاب شده است.....ir" target="_blank"> و جابجایی انیمیشن ها:در ادامه بررسی پنجره Animation Custom سه گزینه order-Re و Medium از فرهنگ های جامع انگلیسی پیدا کرد..............ir" target="_blank"> و در عدد شماره 3، امکان تایپ متن، کارکرد از گزینه Find در بخش Editing استفاده کنید....ir" target="_blank"> از کلیک بر روی این گزینه، برش سایت Office Microsoft مشاهده از تصویر است گزینه RunProgram را انتخاب کنید........
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 28 مهر 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213013
 • بازدید امروز :298918
 • بازدید داخلی :80879
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:210
 • همه حاضرین :341

تگ های برتر امروز

تگ های برتر