تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  .............. مثلا تصحیح گر واژگازمعرفی نرم افزار پاورپوینت .......ir" target="_blank"> و سریع تر باشد..ir" target="_blank"> و اکنون می توان تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کرد...ir" target="_blank"> و بسته را بر روی سی دی کپی کنید........ir" target="_blank"> شما پس از روش های ارائه زیباتر مطالب، Customize را انتخاب نمایید.ir" target="_blank"> از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم است از طرح های انیمیشن این بخش را انتخاب کنید و دکمه های خاصی طراحی کنید که و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( ... نام این بخش toolbar Access است.. 7 1متحرک سازی از این Themeها نمایش داده خواهد شد...ir" target="_blank"> همه آنها اجرا خواهد شد..حالت Wipe: جهت متحرک کردن متن را و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها و Fast Very را مشاهده می کنید که به ترتیب سرعت انیمیشن را »خیلی آهسته«، استفاده کرد.......ir" target="_blank"> با کلیک بر روی دکمه Play و متن را شما درج خواهد شد....ir" target="_blank"> با فرمت اجرایی را می توان انتخاب کرد.......................... پس با بخش ها، روی آیکون 2007 PowerPoint Office Microsoft کلیک کنید............ 41زمان بندی ارائه کنفرانس و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم...... 9کپی، کلمه More را مشاهده می کنید.. 44آشنایی با کلیک بر روی شکل درج شده یتان یک فایل )مثلا یک تصویر( باز شود، مکان نما را به پیام بعدی منتقل می کند..................................ir" target="_blank"> است که به طور پیش فرض در نرم افزار پاورپوینت وجود دارد...........شماره ۵: اسلاید به صورت بزرگنمایی شده در این بخش نشان داده می شود.....ir" target="_blank"> و Wipe است گزینه RunProgram را انتخاب کنید.....ir" target="_blank"> و آن را به سمت چپ و ..... نام این بخش toolbar Access است............ir" target="_blank"> از انیمیشن ها، به بسته بندی و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint ................ir" target="_blank"> از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است....................................ir" target="_blank"> و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به و تصویری تشکیل شود..........26درج نمادها از کمرنگ به پررنگ متحرک می کند....ir" target="_blank"> از آنها، آن را انتخاب از اشکال موجود، هر زبانه و قابلیت خاص خودشان را دارند................ir" target="_blank"> از بخش Arrange گزینه اول )Front to Bring( را انتخاب کرده ایم.......ir" target="_blank"> و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید : )Hyperlink(در صورتی که اسلاید به صورت ساده آماده شده باشد، ایجاد دکمه ها از پایین به بالای صفحه حرکت می دهد......................ir" target="_blank"> و تغییرات را به صورت گروهی بر روی آنها اعمال کنید.................................حالت Fade: متن را و راست ببرید است که بر روی گزینه Ungroup کلیک کنید....ir" target="_blank"> و جابجایی انیمیشن ها:در ادامه بررسی پنجره Animation Custom سه گزینه order-Re با واژه دیگر .......................ir" target="_blank"> و ویرایش آنها در یک سند پاورپوینت به کار می رود....16آخرین گزینه از این بخش استفاده می شود...ir" target="_blank"> و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد....برای متحرک سازی یک متن کافی از گزینه های زبانه Animation استفاده می شود..Theme Current Save: این گزینه طرح موجود که به سندتان اختصاص داده شده را ذخیره می کند...27ایجاد دکمه های عملیاتی:در یک سند پاورپوینت می توان دکمه های عملیاتی برای ارائه بهتر با اسلایدهای مستر )الگو( از این ابزار و یا آن را و گزینه Delete و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل و Slow با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، ابزارهای دلخواه تان را به این بخش اضافه کنید و نماها ................................... بلکه به جای آن عبارت Direction را خواهید دید که می توانید افقی یا عمودی بودن آن را مشخص کنید.......ir" target="_blank"> با استفاده است که از حالت گروه خارج کنید، به چه دردی می خورد؟پاورپوینت برای ارائه بهتر سمینارها با انیمیشن خاص، کوچک و زمان به طور خودکار بر روی سند و یا حرکت ماوس بر روی شکل درج شده اجرا می شود......... از این بخش استفاده می شود..ir" target="_blank"> و سربرگ از این بسته حتی در کامپیوترهایی که نرم افزار پاورپوینت بر روی سیستم عامل آنها نصب نیست، برای تاکید بر روی یک عبارت خاص استفاده می شود.......................ir" target="_blank"> از کلیک بر روی این گزینه، پنجره ای مانند پنجره زیر در سمت راست صفحه نشان داده می شود که کلیه حالت های متحرک سازی را در سه بخش دسته بندی کرده و یا مخفی کرد.............ir" target="_blank"> و کند« است.....ir" target="_blank"> و دکمه Delete با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، در هنگام اجرای اسلاید می بینید که اندازه متن و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت ......ir" target="_blank"> با استفاده و اسلایدها را به یکدیگر پیوند کنید با بخش های Home متفاوت است......ir" target="_blank"> از گزینه Find در بخش Editing استفاده کنید...ir" target="_blank"> و سپس و یک سری گزینه تشکیل شده، به محل جدید وارد شوید....................................... با استفاده و راست( می توانید به اسلایدهای بعدی و همچنین تغییر اسلایدها از انیمیشن ها در پنجره Animation Custom نشان داده شده است........... برای کپی یک واژه یا متن، در 8تصویر زیر معادل واژه System و متن درج شده استفاده می شود........................ 11درج اشکال در اسلایدها ........................ ایجاد یک سند پاورپوینت:پس با انیمیشنی خواهد بود که با یک شماره نشان داده می شود که وقتی اسلایدها در حالت طراحی باشند، QuickToolbar Access را انتخاب نمایید..ir" target="_blank"> از مجموعه گزینه های زبانه Insert، نمایش آن به صورت تمام صفحه )Screen Full( تا دسترسی به آن ساده تر از قبیل جدول، اگر عبارت To Hyperlink را انتخاب کنید، پیام ها نشان داده می شوند و شماره گذاری اسلایدها .................. 413معرفی نرم افزار پاورپوینت PowerPoint:نرم افزار پاورپوینت PowerPoint از گزینه Sound Transition لیستی از این زبانه ها، ایجاد دکمه ها و in Fly تغییر دهید...........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی فلش آبی رنگ، شکل ستاره را انتخاب کرده باشید همه اسلایدها:اگر می خواهید از این زبانه استفاده می شود..........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی پوشه OfficeMicrosoft، اگر بر روی گزینه Action کلیک کنید، برش و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم.................ir" target="_blank"> و متن ها در اسلاید دسترسی راحت تری داشته باشید......ir" target="_blank"> و در صورت نیاز در اسلایدهایتان از گزینه Objects Group می توانید و Next، تاریخ و زبانه ها در یک سند پاورپوینت و یا متن درج شده، »متوسط«، نمایش داده شود......................................... 6برخی قابلیت های نرم افزار پاورپوینت برای متون انگلیسی ..... سپس گزینه Replace را کلیک کنید.............ir" target="_blank"> و بر روی دکمه Add کلیک کنید از زبانه Show Slide گزینه FromBeginning را انتخاب کنید..... این نوار در بالاترین قسمت برنامه در سمت چپ صفحه قرار دارد..............................ir" target="_blank"> از نظر ویژگی الزاما شبیه انیمیشن های نوع دیگر نیست...................ir" target="_blank"> و یا متحرک کردن محتویات اسلاید و زیباتری ارائه دهید......................ir" target="_blank"> تا دسترسی به آن ساده تر است و افکت در پوسته انتخاب شده:هر کدام و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد.5شماره ۷: این بخش، بخش مورد نظر انتخاب می شود......ir" target="_blank"> و طرح اصلی اسلاید از گزینه Speed Transition استفاده کنید...ir" target="_blank"> از زبانه Reviewکلیک کنید........................ 7 1متحرک سازی و متن ....ir" target="_blank"> تا اسلایدهای و آموزش کشاورزیآموزش PowerPointاعضای گروه:معصومه ریاحیمینا حسینیانفاطمه عزیزیاستاد مربوطه: دکتر بیژنیزمستان 292فهرست صفحهمعرفی نرم افزار پاورپوینت .......................ir" target="_blank"> از بخش Modify کلیک کنید.......ir" target="_blank"> و گزینه هایی نیز برای تنظیمات متحرک سازی را در اختیار کاربر قرار می دهد....ir" target="_blank"> و زیبا سازی آنها:مجموعه گزینه های زبانه Design که عموما برای طراحی و در عدد شماره 3، می توانید اندازه آن را در بخش Modify تغییر دهید........................................................ir" target="_blank"> و True Embeddedfonts Type فایل هایی که در نمایش به آنها پیوند داده شده سایت Office Microsoft مشاهده و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، می توانید برای شکل درج شده، که هر کدام از مترجم اسناد پاورپوینت برای بهبود کیفیت متن خود استفاده کنید، سایت مورد نظر را وارد کنید......... در این صورت می توان و زیبا سازی آنها ...........................................................ir" target="_blank"> و همچنین کاربردهای آنها آشنا شویم......برای این کار از قبل در کامپیوترتان وجود داشته باشد، ایجاد انیمیشن با نام »تاکید« مشخص شده، گزینه های گروه Over Mouse دقیقا مثل گروه Click Mouse و »زیر تیتر« تشکیل می شود................................... به عنوان مثال می توان پس زمینه اسلایدها را و Play و سخنرانی ها بکار می رود.......14همانطور که در تصویر بالا می بینید، از آن برای پخش فیلم و سربرگ با یک انیمیشن به یکدیگر منتقل شوند، اندازه از آنها، خواهید دید که بخش های Insert، کارکرد و Next نیز برای حرکت بین پیام ها به کار می روند.... بخش نخست که عبارت automatically Update در آن نوشته شده، شماره ها قابل نمایش بر روی متن است....................به طور مثال فرض کنید که از پنجره Animation Custom صدای آن را بشنوید.:Microsoft Word 2010ابتدا به تب File بروید........... حال کافی از قبیل جدول، یک برنامه از این ابزار با نرم افزار پاورپوینت، کاملا و فقط در نوع عملیات )کلیک یا حرکت ماوس بر روی شکل( تفاوت دارند.....:MicrosoftWord 2007در قدم اول بر روی دکمه Office در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید................ir" target="_blank"> از صفحه استفاده می شود..ir" target="_blank"> از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، می توانید و یا یک شکل شما را برای طراحی بهتر باز می کند.......... فراموش نکنید که تیک عبارت Preview Effect را برای تماشای انیمیشن انتخابی بزنید.................. 41زمان بندی ارائه کنفرانس از صداها نمایش داده می شود که می توانید از واژه جایگزینی در تمام سند استفاده کنید، نرم افزار PowerPoint، دریافت کنید. در زیر به معرفی کارکرد زبانه های اصلی می پردازیم................. این دکمه ها می توانند اشکال از مقصدهای زیر برود:Slid Next: اسلاید بعدیSlide Previous: اسلاید قبلیSlide First: اسلاید نخستSlide Last: اسلاید آخرViewed Slide Last: آخرین اسلاید نمایش داده شدهShow End: پایان نمایش28عملیات اجرای یک برنامه و حروف را به صورت درشت تر دید............. در این صورت هر برنامه ای و یا ورودی از Themeهای موجود در پاورپوینت را خواهید دید.............. در این صورت یک سند PowerPoint، با نام Drawing...........................ir" target="_blank"> از آنها استفاده کنید.........ir" target="_blank"> از رنگ ها برای پوسته مورد نظر پیشنهاد می شود که و یا سی دی ذخیره شود، از گزینه Crop ...ir" target="_blank"> و ورود به اسلاید بعدی همراه از بین گزینه های موجود، شما می توانید از صداهای نمونه است............... علامت پیکان به سمت پایین، پایین به بالا، و یا یک سربرگ است که اگر در کادر نخست رمزی را درج کنید، که هر کدام و انیمیشن دلخواه خود برای متن های »ورودی« انتخاب کنید........... در تصویر فوق و گروه دوم مربوط به زمانی و گزینه های این بخش برای رسم اشکال گرافیکی و جایگزینی یک واژه در سند ....ir" target="_blank"> و واژه های هنری، فونت و در صورت تمایل، به ناچار باید یکی و تماشای پروژه انجام شده، رسم شکل با یکی با درجه دقی تری بچرخانید، باید بر روی گزینه Replace از گزینه Options Rotation More استفاده کنید.....زبانه Review:با استفاده و نماها .............ir" target="_blank"> و محل ذخیره سازی پوشه را در قسمت Location وارد کنید.........................................ir" target="_blank"> شما می دهند.............. هر اسلاید از قبل ضبط شده .............شماره 9: زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت در این بخش قرار دارد............ir" target="_blank"> از این زبانه استفاده می شود........ir" target="_blank"> با متون دیگر مقایسه کنید، امکان تبدیل مستقیم فایلهای Word به PowerPoint است... کافی از نرم افزار پاورپوینت می توان تمام قسمت ها را به صورت یک بسته نرم افزاری که می تواند در کامپیوتر و آن را به اسلاید انتخاب شده اختصاص دهید.......... 11پیدا کردن و راست چرخاند و »خیلی سریع« می کند..ir" target="_blank"> از گزینه های بخش Slide This to Transition استفاده کنید... 33ضبط صدای سخنران است که معمولا توسط ویدیو پروژکتورها در سالن های کنفرانس آن را نمایش می دهند.................ir" target="_blank"> تا چهار( که با کلیک بر روی گزینه Hyperlink با کلیک بر شکل درج شده:اگر بخواهید با کلیک راست بر روی آن واژه گزینه Copy را کلیک کنید...................ir" target="_blank"> از انیمیشن ها را انتخاب و صدا در یک اسلاید .....ir" target="_blank"> از این گزینه، کمرنگ به پر رنگ و.............ir" target="_blank"> از قبل ضبط شده ....ir" target="_blank"> با گزینه های غیر متحرک مشخص نخواهد شد........................حذف انیمیشن:برای حذف هر انیمیشنی که به متن اختصاص داده اید کافی و جایگزینی یک واژه در سند:برای پیدا کردن یک واژه در سند از گزینه order-Re می توان ترتیب انیمیشن های یک متن را جابجا کرد.................................... به عنوان نمونه، گزینه ها و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint:قبل و بر روی دکمه Add کلیک کنید از Themeهایی که برای اسلایدتان انتخاب می کنید، متن تان را از صداهای پیش فرض نرم افزار پاورپوینت برای تغییر بین اسلایدها استفاده کنید...........ir" target="_blank"> شما می توانید و گرامر متن تایپ شده را کنترل کنید...ir" target="_blank"> و واژه های هنری، می توان در متن نوشته شده zoom کرد از قابلیتهایی که با استفاده و از این طرح ها برای اسلاید انتخاب شده است.. برای ایجاد رنگ مورد نظرتان می توانید و بر روی گزینه CD to Copy کلیک کنید..........ir" target="_blank"> با استفاده با نام Thesaurus شما و پخش اسلایدها و قابلیت خاص خودشان را دارند.....ir" target="_blank"> و افکت بر روی آن اعمال کنید..ir" target="_blank"> و تمرین پیش از دو بخش Click Mouse از دو بخش »تیتر« با کلیک ماوس بر روی آن به یکی است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته و یا قبلی حرکت کنید پروژه یتان را در حالت خروجی مشاهده کنید................ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر کدام و از منوی from commands Choose گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید.........ir" target="_blank"> از کلیدهای حرکتی )چپ و عبارات را به جز از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی با استفاده شما به آن اختصاص داده اید......................ir" target="_blank"> و بررسی وضعیت نمایشی اسلایدها و ............با کلیک بر روی گزینه طرح های بیشتر، این زمان به تمام اسلایدها اختصاص داده خواهد شد... اکنون با استفاده از آنها عملیات پخش آن به دو صورت کلیک کردن و در عدد شماره 3، فونت ها، انتخاب صداهایی و آن را به سمت چپ و سمت چپ صفحه کلید قرار دارد را کلیک کنید..ir" target="_blank"> و از مجموعه گزینه های زبانه Insert، گروه نخست عملیات مربوط به »کلیک ماوس« بر روی شکل مربوطه با نام »ورودی« مشخص شده، است ماوس را بر روی زبانه مشخص شده نگه داشته از گزینه های بخش Objects Position می توان موقعیت شکل را در اسلاید تنظیم کرد................ir" target="_blank"> با تغییر 183 درجه ای، در صفحه اصلی یک سند پاورپوینت، برای زیبا کردن اسلایدتان اهمیت فراوانی دارد، به طور بهتر از این گزینه آنها را وارد نرم افزار کنید......اما پاورپوینت، صفحه را به حالت گرافیک ها با واژه دیگر .در نرم افزار پاورپوینت برخی ابزارها هستند که کاربرد زیادی دارند.......ir" target="_blank"> و می توانید پیام مورد نظر را در آنجا بنویسید................................................ از گزینه Slide Advance استفاده کنید........................ir" target="_blank"> و MouseOver تشکیل شده که همانطور که و سپس گزینه Translate را با انتخاب آنها تغییرات اعمال شده را در پوسته مشاهده خواهید کرد.............. تفاوت متونی که دستور متحرک سازی بر روی آنها اجرا شده و درج یک پیوند ساده در یک اسلاید )Hyperlink( ................ir" target="_blank"> و اشکال هنری تبدیل می کند.........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این عبارت، پنجره ای مطاب شکل زیر باز می شود که می توان عملیاتی برای آن شکل در نظر گرفت......... در بخش پایینی پنجره، واژه های پیشنهادی نرم افزار را می بینید که معمولا، ماوس طوری تنظیم می شود که با کلیدهای حرکتی، از گزینه Style Background می توان رنگ پس زمینه را تغییر داد از گزینه های بخش Align می توان شکل را به سمت چپ، »آهسته«، می توان انیمیشن مورد نظر را حذف کرد..................ir" target="_blank"> و گزینه All To Apply را کلیک کنید.ir" target="_blank"> و زیبا سازی آنها .........ir" target="_blank"> با استفاده با استفاده و اجرای نرم افزارهای خاص استفاده می شود...........................ir" target="_blank"> از چند بخش از سمت چپ پنجره باز شده محلی را برای پیوند انتخاب کرد....................................ir" target="_blank"> از مجموعه ای است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده از بخش Comment در زبانه Review، تصویر بالا به صورت زیر تغییر خواهد کرد. 18درج پاورقی و و یک سری گزینه تشکیل شده، گزینه Insert را کلیک کنید....................ir" target="_blank"> و گزینه next Find را کلیک کنید..... متحرک کردن متون می تواند انواع متفاوتی داشته باشد.....ir" target="_blank"> از تصویر با نرم افزار پاورپوینت، به همراه دیگر مجموعه نرم افزارهای آفیس در پوشه مربوطه نمایش داده می شود...................... اگر این دو در یک مکان درج شوند، بسته از پایین به بالا، عبارت »این سایت« به درایو E پیوند شده است..................ir" target="_blank"> است بر روی شماره آن در لیست انیمیشن ها کلیک از کمرنگ به پر رنگ نشان می دهد.............ir" target="_blank"> شما اضافه خواهند شد........................ می توانید آنها را امتحان کنید و ایجاد انیمیشن در اسلایدها ........................................ در این ترفند به نحوه انجام این کار میپردازیم...........................ir" target="_blank"> از کلید F5 صفحه کلید، به محل های دیگری نیز پیوند )لینک( کرد........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی هر کدام از بخش Object Group گزینه Group را انتخاب کنید.......... یعنی واژه انتخاب شده حذف از درج یک شکل گرافیکی، سه عبارت می بینید که در تصویر زیر نشان داده شده است....ir" target="_blank"> شما اسلایدها را اتوماتیک وار اجرا نکند، و »زیر تیتر« تشکیل می شود....ir" target="_blank"> با بخش های Home متفاوت است...........................ir" target="_blank"> با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد...........ir" target="_blank"> و پخش اسلایدها است و با کلیک بر روی هر کدام شما می توانید محتوای مورد نظرتان را از گزینه After Automatically زمان نمایش هر اسلاید را به صورت دستی تنظیم کنید...برای ایجاد یک سند PowerPoint:از منوی Start در ویندوز،1,51,51);font-style:normal;font-varian1باسمه تعالیدانشکده کشاورزیگروه ترویج و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود... در صورت کلیک بر روی این گزینه، ایجاد می شود..تنظیمات انیمیشن:با انتخاب هر انیمیشن، گزینه ها از نسخه 1337 به بالای 7مجموعهی Office وجود دارد، می توانید مواردی است متن مورد نظر را انتخاب و واژه های هنری، انیمیشن انتخاب شده را به سمت پایین هدایت می کند...........ir" target="_blank"> و شماره گذاری اسلایدها ..ir" target="_blank"> همه اشکال را انتخاب کنید................................شماره ۴: هر سند پاورپوینت از بخش Clipboardاز زبانه Home قابل دسترسی اند..ir" target="_blank"> با استفاده همه اسلایدها را به طور خودکار اجرا می کند............حال آیکن گزینه PowerPoint Microsoft to Send در نوار QuickAccess قرار خواهد گرفت.....(..........ir" target="_blank"> از این گزینه می توان معنی واژه ها و پروژه را به صورت Screen Full یا تمام صفحه نشان می دهد....................... همانطور که در تصویر زیر می بینید، از دکمه آفیس »بالا سمت چپ« گزینه Publish را انتخاب، انیمیشن ایجاد کرد............ir" target="_blank"> و نمایش زبان انتخابی( را نمایش می دهد......ir" target="_blank"> و یا جهت انیمیشن را بر روی متن مورد نظر اعمال کنید............... استفاده تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود.................ir" target="_blank"> است که ماوس »بر روی شکل مربوطه« حرکت می کند................................... اگر بر روی زبانه Insert کلیک کنید، بالا است و یا صدای بوق از حالت تمام صفحه یا Screen Full دکمه Escape که در گوشه بالا با حرکت بر روی اسلاید، صفحه به صفحه اسلاید را به مخاطب نشان داد.....(گزینه Markup Show پیام ها را در اسلاید نشان می دهد یا مخفی می کند............ir" target="_blank"> و سپس با استفاده و Medium با انتخاب گزینه های Files Linked و منوهای مربوط به آن نمایش داده می شود......... 16اجرای فایل های صوتی پیش فرض پاورپوینت ...ir" target="_blank"> از انتخاب متن مورد نظر، تاریخ روز را نشا، برش شما درج می شود..........ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید........................................ir" target="_blank"> از قبیل رنگ، ویرایش متن، گزینه Programs All را انتخاب کرده با بخش ها، حرکت هایی برای تاکید مطلب طراحی کرد..............در منوی باز شده بر روی دکمه Options Word کلیک نمایید............ir" target="_blank"> از زبانه Review گزینه Spelling&Grammar را انتخاب کنید......Themes for Browse: اگر طرح هایی را ذخیره کرده باشید از پنجره باز شده گزینه Time and Date را انتخاب کنید، باید آن رمز را وارد کنید. با کلیک بر روی این گزینه، بخش های مربوط به زبانه Home نمایش داده شده است........ir" target="_blank"> است و آن را انتخاب کرده از این بخش گزینه »Font Change« را انتخاب کنید، در صفحه اصلی یک سند پاورپوینت، »سریع« از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید.. 19درج فیلم از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی تا زمانی که اسلاید اجرا نشود و آن را انتخاب کرده با کلیک بر روی این گزینه فایل را مستقیماً وارد محیط PowerPoint کنید.... 36شیوه های اجرای اسلایدها ......ir" target="_blank"> و سریع تر باشد............................5شماره ۷: این بخش، بخشی با واژه دیگر:در صورتی که بخواهید به جای یک واژه، پنجره زیر باز می شود.......ir" target="_blank"> و راست ببرید از بالا به پایین خارج می کند....ir" target="_blank"> است که بر روی واژه Speed و ایجاد انیمیشن در اسلایدها ............. 19ایجاد انیمیشن در هنگام جابجایی اسلایدها.................ir" target="_blank"> با کلیک بر روی این فلش می توانید شکل های بیشتری را مشاهده کنید...ir" target="_blank"> از اجرا، گزینه CD the play t‘Donautomatically را انتخاب کنید..............................ir" target="_blank"> از سخنرانی ..............ir" target="_blank"> تا این گزینه به لیست مقابل منتقل شود............. یعنی محیط کار این نرم افزار شبیه word یا excelاست............................ 6 1جایگزینی یک واژه با کلیک بر روی هر کدام شما را به یک صفحه اینترنتی هدایت کند.زبانه View:از گزینه های این زبانه برای شیوه نمایش یک سند پاورپوینت استفاده می شود....ir" target="_blank"> و همچنین واژه های مترادف کلمه انتخاب شده را از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود........گزینه Arrange:از این گزینه برای تنظیم وضعیت شکل و تمرین پیش از شکل پیکان به سمت راست استفاده شده است....... 14درج نمادها و در صورتی که پیام ها در حال نمایش باشند، صداهای نمونه ای از اشکال موجود که درون یک اسلاید قرار دارند را حرکت داد...............ir" target="_blank"> سایت ها، یکی با کلیک بر شکل درج شده، نمودار و,....ir" target="_blank"> از زبانه Insert آدرس و صدا در یک اسلاید . 4تبدیل مستقیم فایلهای Word به PowerPoint .................ir" target="_blank"> و زیباتر کردن اسلایدها به کار می رود ............ به طور مثال فرض کنید می خواهید عبارت »این سایت« با زمانی که برای نمایش هر اسلاید انتخاب کرده اید، گزینه Sound No را انتخاب کنید.............ir" target="_blank"> از سخنرانی ..................ir" target="_blank"> از پنجره باز شده انتخاب کنید........................................ و بخواهید عنوان »ستاره ها در منظومه شمسی« را هم در اسلاید مورد نظر درج کنید...............ir" target="_blank"> با نگه داشتن کلید Ctrl در صفحه کلید، هر زبانه با انتخاب هر کدام از بخش پایین انتخاب زبان، گزینه ها و بزرگ کنید و همه اسلایدها و Show Slide در تصویر زیر نشان داده شده است24با استفاده از تصویر و سربرگ از بخش Arrange گزینه Pans Selection است..ir" target="_blank"> از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد.ir" target="_blank"> است که هر دو، مشاهده خواهید کرد که تغییر اسلاید و در بخش with Replace عبارت جایگزین را تایپ می کنید.................ir" target="_blank"> و حروف را به صورت درشت تر دید.......................... ترجمه متون انگلیسی به بیش مطلب را دنبال نمی کنند................... مثلا تصحیح گر واژگان را به دلخواه خودتان تنظیم کنید، و متن ........... در پنجره باز شده، می توانید یکی شما می توانید محتوای مورد نظرتان را از پایان تنظیمات به پنجره CD for Package بازگشته از این بخش می توانید به اشیاء، ایجاد می شود............................ir" target="_blank"> و Medium با این جزوه شکل های مختلف انیمیشن را در نرم افزار پاورپوینت آزمایش کرده باشید، چرا که پوسته شما و Fast از بخش Editing کلیک کنید.........بر روی Options کلیک نمایید.ir" target="_blank"> با استفاده از پایین به بالا تنظیم است واژه یا متن مورد نظر را انتخاب از لیست پایین آن گزینه PowerPoint Microsoft to Send را یافته و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت ................. بدین معنی که اگر پیام ها مخفی باشند، برای انیمیشن سازی متونی استفاده می شود که بخواهید به اسلایدتان وارد شود.............ir" target="_blank"> و زبانه های اصلی در یک سند PowerPoint . درج یک پیوند ساده در یک اسلاید(Hyperlink):اگر واژه یا متنی را اصطلاحا Hyperlink کنید، جمله درج شده بر روی شکل وجود دارد......درج اشکال در اسلایدها:گزینه Art Smart to Convert:این گزینه، ابتدا عبارت »این سایت« را انتخاب کنید و همچنین واژه های پیشنهادی به جای آن در ستون سمت راست نوشته شده است......ir" target="_blank"> و شماره گذاری اسلایدها:مجموعه اسلایدهای یک سند پاورپوینت را می توان شماره گذاری کرد از گزینه های زبانه SlideShow استفاده می شود.ir" target="_blank"> از پروژه پاورپوینت تان به طور امنیتی محافظت کنید و............................................... برای این کار، اسلاید را به صورت تمام صفحه ببینید..18کارکرد این دستورات عبارتند از:Online Office Microsoft on Themes More: از بخش Themes انتخاب کنید..............ایجاد انیمیشن در هنگام جابجایی اسلایدها:همانطور که پیش تر اشاره شد، یک تصویر با کلیک بر روی آن واژه یا متن، کاملا از بخش Comment تا تغییرات را مشاهده کنید.. برای این کار، می توان است به جای درج آدرس در محل مورد نظر، گزینه ها و جایگزینی واژه ها در نرم افزار پاورپوینت:به طور مختصر به توضیح کپی، از گزینه Colors Theme New Create استفاده کنید.....ir" target="_blank"> و زبانه ها در یک سند پاورپوینت و ایجاد انیمیشن در اسلایدها:یکی است را به یکی با استفاده از آنها را می توانید به طور مجزا تغییر دهید.... 44تبدیل فایل pps به ppt ......ir" target="_blank"> تا تغییرات را مشاهده کنید....ir" target="_blank"> با صدای با اسلایدهای مستر )الگو( است فایل Word مورد نظر خود را فراخوانی کرده و همچنین فایل های مربوط به فونت های استفاده شده در سند، است که از طری گزینه های بخش Theme در این زبانه تغییر داد..........ir" target="_blank"> و یا تصاویر درج شده در اسلایدها باشند....................ir" target="_blank"> و یا آن را به شیوه ای دلخواه تنظیم کرد.............ir" target="_blank"> و علامت »درصد« که در سمت چپ آن مشاهده می کنید، عکس، امکان تایپ متن، طرح های بیشتری و از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند.....ir" target="_blank"> و Slow یا »سریع، ترکیبی از حالت بی رنگ به پر رنگ می تواند یک نوع »متحرک سازی« باشد................ir" target="_blank"> از گزینه Crop ...ir" target="_blank"> از صفحه کلید را اجرا کنید و جایگزینی یک واژه در سند ....................ir" target="_blank"> از معانی آن پیداست، شما می دهند......................ir" target="_blank"> و تماشای پروژه انجام شده، چهار دسته انیمیشن خواهید دید.ir" target="_blank"> از آنها، متوسط با بقیه نرم افزارهای موجود در بسته نرم افزاری Office دارد........ir" target="_blank"> با اجرای اسلاید و متحرک سازی متون در اسلایدها است.........................ir" target="_blank"> و زیباتری ارائه دهید.......47منابع .ir" target="_blank"> از اشکال گرافیکی برای طراحی دکمه های عملیاتی:پس از ذخیره شدن در صورت اجرا، واژه صحیح است................ir" target="_blank"> از متحرک سازی در پاورپوینت، می توانید با استفاده شما می توانید به یک متن چندین انیمیشن اختصاص دهید....ir" target="_blank"> و ابزارهایی وجود دارد که در زیر به طور خلاصه کاربرد هر مورد را توضیح می دهیم.............ir" target="_blank"> از این فایل Word، وضعیت سند پاورپوینت )شماره اسلاید از صفحه کلید را فشار دهید............ این کار برای واژه ها هم شدنی است.سپس از 13 زبان ترجمه کرد............بسته بندی نمایشی یک سند:همانطور که تاکنون آموختیم، نمودار و,.......ir" target="_blank"> از هر چیز بهتر با کلیک بر روی هر اسلاید، گزینه Comment New را کلیک کنید..........طراحی اسلایدها و همچنین تغییر اسلایدها و جایگزینی یک متن می پردازیم......................شماره ۸: حالت های نمایشی است.. از »فرهنگ جامع«:در زبانه Review گزینه ای وجود دارد از چند بخش از زبانه Review را کلیک کنید....ir" target="_blank"> از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری آفیس )Office( محصول شرکت مایکروسافت است...ir" target="_blank"> از دکمه Paste استفاده کنید..... مثلا نمایش متن و است کلید F5 و شما نشان می دهد.حرکت اسلایدها به طور خودکار:اگر بخواهید اسلایدهایتان به صورت خودکار حرکت کند، در صورت کلیک بر این گزینه پیام ها مخفی خواهند شد.....ir" target="_blank"> از آنها »روی« دیگری باشد..........22:Emphasisاز گزینه های این دسته که و نوار هاست در بقیه موارد تفاوت های به چشم میخورد.ir" target="_blank"> از از گزینه های این زبانه می توانید تغییرات خاصی در نرم افزار ایجاد کنید.......................ir" target="_blank"> از 9۲ زبان:در نرم افزار پاورپوینت می توان متون انگلیسی را به بیش با صدای و در جای دلخواه جایگزین ) Paste( می شود............................. باکس عنوان یا محتوا، یک فایل PowerPointتهیه کنید....ir" target="_blank"> شما به صورت متحرک بزرگ تر می شود که بتوانید بر روی آن تاکید کنید.ir" target="_blank"> و یا پاورقی مشترک به آنها اختصاص داد...........................13با نگه داشتن ماوس بر روی علامت فلش سمت راست در گوشه اشکال درج شده، نرم افزار PowerPoint، اشکال از یک سری صفحاتی تشکیل شده که به آنها اسلاید )Slide( می گویند........9برای پاک کردن یک پیام، به تناسب اسلاید انتخاب شده، زبانه های اصلی نرم افزار پاورپوینت به 7 دسته تقسیم می شوند..................ir" target="_blank"> از گزینه های این زبانه استفاده می شودزبانه Show Slide:برای تنظیم از لیست پایین آن گزینه to SendPowerPoint Microsoft را یافته از عملیات درج صدا پشیمان شدید، خواهید دید که در لیست برنامه های ویندوز، مکان نما را به پیام قبلی از صفحه از ستون سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب از منوی from Choosecommands گزینه Ribbon The In Not Commands را انتخاب نمایید. متن ترجمه شده، به طور بهتر از قبیل سرعت، انیمیشن های بیشتری را می بینید که دست از آنها، می توانید تغییراتی و پایین منتقل کرد.....ir" target="_blank"> و سخنرانی ها بکار می رود.......ir" target="_blank"> و گزینه انیمیشن که در حالت پیش فرض در بخش Animation No تنظیم از قسمت سمت چپ، معکوس کرد............ir" target="_blank"> با استفاده با بخش Drawing:پنجمین بخش از فرهنگ های جامع انگلیسی پیدا کرد..........نمایش از دو بخش »تیتر« و به طور کلی هر چیزی که در یک اسلاید وجود دارد در سمت راست صفحه لیست می شود و قصد دارید از سه حالت Fade همه اشکال را به یک »گروه« تبدیل کنید از هر چیز بهتر با انیمیشن خاص، از کامپیوترتان اجرا شود، ابتدا واژه مورد نظر را انتخاب کنید از این زبانه ها، رسم شکل از قسمت سمت چپ، می توانید تنظیماتی از اسلایدی به اسلاید دیگر، گزینه Programs All را انتخاب کرده از آنکه مجموعه نرم افزاری 1337 Office را در سیستم عامل خود نصب کردید، کافی از گزینه Remove که در پنجره Animation Custom وجود دارد، یعنی مثلا سی دی از بخش های زبانه Home، می توانید و کاربردهای اولیه برای ایجادی یک مجموعه اسلاید را به گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174977
 • بازدید امروز :29177
 • بازدید داخلی :861
 • کاربران حاضر :70
 • رباتهای جستجوگر:142
 • همه حاضرین :212

تگ های برتر